U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Garen op de klos in Speelheide

Gepost 2015/08/17

Voortgang
Het is een tijd stil geweest v.w.b. berichtgeving over buurtinitiatief Samen Sterk in Speelheide.
Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt.
Vele buurtgenoten, jong en oud, hebben belangstelling getoond voor Samen Sterk in Speelheide.
Er zijn succesjes geboekt, bijeenkomsten geweest en plannen gesmeed door Speelheidebewoners.
Plannen voor de korte termijn, voor de iets langere termijn en zelfs al plannen voor de
lange termijn!

Informeel buurtnetwerk zonder verplichting
De vele positieve reacties op ons buurtinitiatief én onze participatie in het Platform
ZorgSamenbuurten (buurten in de regio met vergelijkbare initiatieven) maken dat wij,
initiatiefnemers, ervan overtuigd zijn dat we in Speelheide op de goede weg zijn. We willen met
elkaar een prettige, veilige en zorgzame leefomgeving realiseren. Een omgeving waar het niet
uitmaakt of je vitaal of kwetsbaar bent. Elkaar in de eigen buurt kunnen ontmoeten, kennen en
gekend worden. We creëren in Speelheide een informeel buurtnetwerk, waarin we met elkaar
leuke dingen doen, samenwerken en - indien nodig - een beroep kunnen doen op elkaar. Zonder
verplichting. Zodat we zelfs tot ons honderdste prettig in Speelheide kunnen blijven wonen.

Wensen in de buurt
De wensen en ideeën die in de buurt leven, met name bij ouderen, op het gebied van ontmoeten,
activiteiten, leefomgeving en gezondheid en m.b.t. alarmering en veiligheid hebben we eind 2014
geïnventariseerd. Met stip bovenaan: elkaar kennen en kunnen ontmoeten (kaarten, lezingen,
samen eten, koffiedrinken, wandelen, etc.), dicht bij huis, in de eigen buurt. Ook de behoefte om
een buurtgenoot te kunnen bellen, bijvoorbeeld in geval van nood, bleek groot.

Ontmoeten - buurttelefoon - activiteiten - berichten
In februari 2015 hebben we een vervolgbijeenkomst in de Voeg georganiseerd. Daar waren ook
jonge(re) mensen bij betrokken. In vier groepen is nagedacht over de vervolgstappen die we
samen willen zetten: m.b.t. ontmoetingsruimte in Speelheide, om een buurt(hulp)telefoon te
kunnen realiseren, voor (nieuwe) buurtactiviteiten en om gemakkelijk met elkaar te kunnen
communiceren, inclusief het gebruiken daarbij van (digitale) techniek.

Huiskamer voor de buurt
De groepen die bezig zijn geweest met de buurttelefoon, buurtactiviteiten en communicatie hebben
meteen actie ondernomen c.q. teksten voor de nieuwsbrief aangeleverd. Eigenlijk hadden we u
daarover eerder willen berichten. Dat was ook zo afgesproken.
Maar, heel belangrijk voor de voortgang van Samen Sterk in Speelheide blijkt de (eigen)
ontmoetingsruimte in de buurt te zijn. Zonder een 'vaste' plek, vlakbij huis, wordt het lastig om echt
van start te kunnen gaan.
Daarom hebben we, samen met een paar jongere bewoners, veel energie gestoken in het
uitzoeken en uitwerken van mogelijkheden in de Voeg. Niet in het hele gebouw, maar in de kleine
ruimte links naast de ingang, die als een huiskamer voor de buurt zou kunnen fungeren.

Eigenaar

Eigenaar van de Voeg is Stichting Welzijn Best Oirschot (SWBO). Het gebouw, gelegen aan
Springtouw met bestemming buurthuis(!), wordt tijdelijk anti-kraak bewoond. SWBO is al geruime
tijd op de hoogte van het bestaan van Samen Sterk in Speelheide; we mochten immers al een
paar keer gebruikmaken van de grote zaal in de Voeg. Erg prettig voor Speelheide is dat SWBO
buurtinitiatieven als de onze omarmt: in en door de buurt zelf opgezet en gedragen; precies wat
een welzijnsorganisatie tegenwoordig graag wil ondersteunen.

Inrichten!
Daarom mag buurtinitiatief Samen Sterk in Speelheide binnenkort frequent gebruik gaan maken
van de ruimte van de Voeg, links naast de ingang. Dat mag in elk geval zolang SWBO nog niet
heeft besloten over de toekomst van de Voeglocatie. De buurt heeft dus voortaan een eigen
'huiskamer' in Speelheide. Fantastisch nieuws toch?
Wilt u er alvast rekening mee houden dat er spullen nodig zijn om die ruimte als een bruikbare en
gezellige huiskamer in te kunnen richten? Ook hebben we handjes nodig om het groen in de
voortuin van de Voeg aan te pakken.

Vervolg
Als de buurthuiskamer geregeld is, kunnen we ook gaan doorpakken op de andere thema's:
voorgesteld is dat enkele 'wijkmakelaars' (Speelheidebewoners die zich daartoe kunnen
aanmelden) vraag en aanbod uit de buurt, dat binnenkomt via een speciaal aangeschafte mobiele
telefoon die rouleert binnen de groep wijkmakelaars óf via een apart e-mailadres, gaan verbinden
met elkaar. De werkgroep 'Schriftje' heeft daartoe al in februari een compleet uitgewerkt plan
opgesteld en twee bewoners hebben zich al aangeboden voor de eerste contacten.
Rondom het organiseren van nieuwe buurtactiviteiten in Speelheide is er ook iets bijzonders te
melden: Buurtvereniging Speelheide, tot nu toe een vereniging die (gezelligheids)activiteiten voor
haar leden organiseerde, is van zin om, meer vraaggericht, activiteiten in Speelheide te gaan
organiseren die ook voor niet-leden bedoeld zijn. De buurtvereniging wordt daarmee een soort
'partner' van Samen Sterk in Speelheide, net als het Bewonersoverleg Speelheide.

Buurttelefoon : 06 - 12 06 12 19